Shiv Sundar Das - DMS 92

Shiv Sundar Das - Statistics

Stats

SSD & ST vs West Indies 2001

Yet another landmark. Shiv Sundar Das's appointment as Odisha Ranji Team's batting coach (2016)

Odisha Ranji Team coach

Paeans to the master


Khel ki maidan main utarte hi jiska jay jaykar hota hai, cricket ki dunia main nam he uska odisha ka bir putra kahelata hai, shiv sankar ka bardan he jisko wohi Shiv Sundar kahelata hai

...Pranab Bhoi

Powered by SmugMug Log In